Alkoholizm i jego specyfika

uzależnienie od alkoholuIstnieje pewna grupa cech charakterystycznych dla alkoholizmu, a jedna z najważniejszych jest związana z tym, że mówiąc o nim mamy na myśli chorobę, z którą zmaga się cała rodzina. Co jeszcze gorsze, osoby najbliższe alkoholikowi bardzo często są jego pomocnikami w piciu, choć w zdecydowanej większości przypadków są też nieświadomi tej roli. Chory jest przez nich traktowany jak niegrzeczne dziecko, a to wcale nie ułatwia podjęcia decyzji o leczeniu. Alkoholizm często określany jest mianem choroby demokratycznej. Nie jest to wcale określenie niezgodne z rzeczywistością, nie można bowiem nie dostrzec tego, że dotyka ludzi ze wszystkich kręgów społecznych. Tu nie ma znaczenia ani ich sytuacja finansowa, ani wykształcenie, zawód, czy też płeć. Co więcej, początki choroby niemal niczym się od siebie nie różnią. Istnieje wiele powodów, dla których sięga się po alkohol, w pewnym momencie okazuje się jednak, że każdy alkoholik działa zgodnie z określonym schematem.

Terapia bazuje przede wszystkim na uzdrowieniu organizmu, niezbędne jest przy tym nie tylko samo odtrucie, ale i leczenie tych schorzeń, które stały się konsekwencją chronicznego zatrucia, niedoboru witamin, niedożywienia i innych konsekwencji spożywania alkoholu. Kolejnym krokiem jest nauka zrozumienia nie tylko swojej choroby, ale również samego siebie, chory musi przy tym podjąć próbę uporządkowania swojego życia i nabrania pozytywnego stosunku nie tylko do otaczających go osób, ale przede wszystkim do samego siebie. Gdy krok ten zostanie wykonany, konieczne stanie się pracowanie nad relacjami z innymi ludźmi, w tym zwłaszcza z najbliższymi. Na tym etapie pojawia się tez nauka wywiązywania się z obowiązków zawodowych i rodzinnych zaniedbywanych w okresie picia. Niezbędne jest też dokonanie się w chorym pewnej przemiany duchowym, w tym zwłaszcza odkrycie i zrozumienie tych podstawowych wartości, które jeszcze nie tak dawno były przez nich lekceważone.

współuzależnienieMówiąc o terapii nie wolno zapominać i o tym, że jest ona niezbędna nie tylko z punktu widzenia samego alkoholika, okazuje się bowiem, że jest niezbędna i wówczas, gdy odnosi się do jego rodziny. Objawy współuzależnienia są bardzo częste, zazwyczaj bez trudu można więc zaobserwować, że rodzina nie tylko żyje zgodnie z rytmem picia alkoholika, ale także przejmuje za niego odpowiedzialność nawet, gdy ma to szkodliwe skutki. Częste jest też obwinianie się z powodu choroby małżonka lub rodzica, a także poczucie własnej niskiej wartości. Terapia rodzinna jest więc skutecznym sposobem nauki życia z alkoholikiem i poznania jego choroby.

Powiązane wpisy