Istota działań profilaktycznych

jak nie dać się uzależnieniuObecnie rosnący wzrost spożycia substancji psychoaktywnych to wielki problem wśród młodych ludzi. Niestety z tym problemem trudno sobie radzić a zmniejszenie skuteczności będzie trudne, szczególnie ze względu na to jak świat kreują nam media. Fakt, że takie zjawiska są jednak niezwykle negatywne walka z nim wydaje się być szczególnie ważna. Tutaj wchodzi pojęcie profilaktyki, czyli takie działania, które mają zapobiegać różnym problemem związanym z wykolejeniem społecznym. Takie działania podejmowane mogą być przez różne rządowe organizacje, ludzi prywatnych czy specjalistów. Najczęściej mamy działania, które związane są z charakterem zdrowotnym a czasami również moralnym, by zmniejszać problem i jego rozmiary.

Funkcje profilaktyki:

Diagnostyczna

Chodzi o to, by rozpoznać problem i ewentualnie podjąć działania zmierzające do jego rozwiązania. Wykrywa się wpływ czynników na zmiany zachowania

Opiekuńczo - Wychowawcza

Chodzi o to, by przygotować działania, które będą zapewnić optymalny rozwój osobisty i zawodowy osoby, u której występuje jakiś problem. Wiąże się z tym, by ściśle kształtować sferę wychowawczą u takiej jednostki. W praktyce będzie to często opieka nad młodymi osobami, którym udziela się również materialnego wsparcia.

Profilaktyczno - Resocjalizacyna

Polega na tym, by chronić jednostki przed problemami społecznymi, trzeba unikać przykrych doświadczeń i problemów. Każdy ma bowiem prawo do opieki oraz wychowania, które pozwoli drugiej osobie na rozwój i wykorzystanie jej potencjału. Bardzo często działania profilaktyczne to również pojmowanie promocji zdrowia i działania, które mają takie prozdrowotne postawy kształtować. Obecnie odchodzi się już o informacyjnych tendencji a przechodzi się do działań i szukania skuteczniejszych metod leczenia, by przychodziły większe efekty takich działań profilaktycznych, które są szeroko zakrojone.

profilaktyka uzależnieńProfilaktykę dzieli się obecnie na pierwotną oraz wtórną. Pierwsza ma tworzyć warunki do wychowania i rozwoju. Poza tym chodzi o to, by rozwijać kulturę i socjalizację osoby, która chce się zmieniać. Zapobieganie ma na tym etapie promować zachowanie, które będzie odwrotne do tego, któremu chce się zapobiec. W drugim typie stosuje się zachowania, które będą gwarantować lepsze opanowanie i pokonanie jakiegoś problemu. Trzeba niwelować niewłaściwe zachowania, które mogą generować problemy. W profilaktyce mają być działania psychologiczne i zdrowotne, które ostatecznie będą lepiej radzić sobie z problemami uzależnień i tym podobnymi. Trzeba je dokładnie planować i skrupulatnie realizować.

Powiązane wpisy