Pomaganie dziecku i mamie w odstawieniu opioidów

Jesteś w ciąży i uzależniona od opioidów? Może zechcesz to przeczytać.

Wprowadzenie Model Pozytywnego Kierunku: Używanie opioidów i ciąża, wydanie 1

Davina Moss-King, PhD napisała książkę The Pos itive Direction Model z myślą o kobietach w ciąży, u których zdiagnozowano zaburzenia związane z używaniem opioidów. Książka skupia się na kobietach i ich noworodkach, podkreślając wpływ epidemii opioidów na zdrowie niemowlęcia, gdy matka używała lub używa opioidów. Książka wprowadza Positive Direction Model i Positive Direction Matrix, cztery elementy, które są przedmiotem troski personelu medycznego; wraz z sześcioma elementami modelu kompleksowej opieki nad zdrową ciążą i bezpiecznym porodem. The Positive Direction Model: Opioid Use & Pregnancy jest pomocnym odniesieniem edukacyjnym dla kobiet w czasie ciąży. Sześć rozdziałów koncentruje się na wyjaśnieniu "pozytywnego modelu", który zmniejsza obawy, zwiększa wiedzę i promuje podejmowanie zdrowych decyzji z wiarą w siebie.

Celem "pozytywnego modelu" jest zmniejszenie lęków i zachęcenie kobiet do korzystania z opieki prenatalnej na wczesnym etapie ciąży przy odpowiednim wsparciu. Jest to z wielką nadzieją, że wsparcie to będzie kontynuowane po porodzie, zmniejszając koszty ubezpieczenia i zmniejszając liczbę wizyt na pogotowiu dla mamy i dziecka.

Początkowa niska cena, a ostateczny wysoki koszt.

Według Center for Disease Control (2017) nadużywanie opioidów wzrosło dramatycznie w ciągu ostatniej dekady. Oszałamiająco znaczące liczby przedawkowań, skompilowane z coraz większą liczbą kobiet nadużywających i nadużywających narkotyków, wynikają z przeglądu niepotrzebnych recept na opioidy i inne leki narkotyczne / tworzące nawyk (CDC, 2014). Wzrost liczby opioidów na receptę wpływa na mężczyzn i kobiety w różnych obszarach życia, ale najbardziej znaczącą obawę wzbudziło używanie i nadużywanie opioidów w czasie ciąży.

Od 2000 r. do 2012 r. częstość używania opiatów przez matki w czasie ciąży wzrosła z 1,19 do 5,77 na 1000 szpitalnych żywych urodzeń każdego roku. Co 25 minut rodzi się dziecko z przewlekłym wycofaniem opioidów, znanym również jako noworodkowy zespół abstynencyjny.

(Źródło - National Institute on Drug Abuse, 2017)

Koszt dla firm ubezpieczeniowych w połączeniu z niebezpieczeństwami, na jakie narażone są matki i niemowlęta, powodują niepokój narodowy. Długość leczenia niemowlęcia NAS, reżimy farmaceutyczne podawane w celu leczenia dziecka, oddają szerszy zakres problemów nie tylko dla dorosłych zaangażowanych, ale noworodków, jak również.

Strach przed byciem osądzonym

Leczenie zaburzeń związanych z używaniem opioidów w czasie ciąży może być skomplikowane, wymagające dużej ilości pomocy i wiedzy od świadczeniodawców i ciężarnej matki. Wraz z epidemią opioidów rośnie liczba dotkniętych rodzin, coraz mniej kobiet z zaburzeniami używania substancji szuka leczenia przed zajściem w ciążę. Takie zachowanie utrzymuje się w czasie ciąży. I cykl trwa dalej.

Opieka prenatalna może być trudna ze względu na wpływy społeczne, psychologiczne i środowiskowe. Strach przed osądzeniem lub niepewność co do profesjonalistów medycznych zaangażowanych w opiekę prenatalną może również wpłynąć na decyzję matki o poszukiwaniu pomocy medycznej.

Aby zapewnić optymalną opiekę tej populacji pacjentów, pracownicy służby zdrowia muszą traktować te kobiety w sposób troskliwy, bez osądzania.

Otwarcie linii komunikacyjnych

Istnieje jednak jeden stały problem, który będzie miał decydujący wpływ na przebieg ciąży i pierwsze etapy życia nienarodzonego dziecka w macicy, a jest nim komunikacja między wszystkimi świadczeniodawcami. Komunikacja między świadczeniodawcami jest niezbędna. Każdy świadczeniodawca powinien rozumieć wszelkie zmiany w stanie zdrowia matki. Wielodyscyplinarne podejście, które jest sześć kompleksowych elementów "Pozytywny kierunek Model", mogą być realizowane, ponieważ kobieta i jej dziecko są głównym celem w opiece prenatalnej. Model Pozytywnego Kierunku ma na celu zmniejszenie pobytu noworodka w szpitalu z powodu Noworodkowego Zespołu Abstynencyjnego (NAS) oraz zmniejszenie kosztów stanowych i federalnych związanych z noworodkiem zaraz po urodzeniu i później.

Model Pozytywnego Kierunku: Opioid Use & Pregnancy pomoże matce zacząć rozumieć cztery elementy troski, jaką położnicy i ginekolodzy mają dla kobiet w ciąży z zaburzeniami używania opioidów, zwane The Positive Direction Matrix:

  1. Noworodkowy Zespół Abstynencyjny,
  2. Zdrowie psychiczne,
  3. Zaburzenia związane z używaniem substancji oraz
  4. Rodzina.

Walka jest prawdziwa

Neonatalny Zespół Abstynencyjny jest diagnoza dla niemowląt narażonych opioidów po urodzeniu z objawami odstawienia i dyskomfort fizyczny niemowlę wyświetla po urodzeniu z powodu ekspozycji opioidów. Czytając tę książkę, matka dowie się o NAS i farmakologii używanej do pomocy niemowlęciu, podczas gdy on lub ona doświadcza wycofania do opioidów. Wycofanie dla niemowlęcia może obejmować: biegunka, wahania temperatury, intensywny płacz o wysokim skoku i niemożność stać się wygodne. Nauczy się ona, jak ważna jest stabilność psychiczna przed i po porodzie.

Możliwość depresji poporodowej jest surrealistyczne i interwencja specjalisty zdrowia psychicznego może stać się konieczne do utrzymania stabilności. Matki muszą jedynie przyjmować niezbędne leki przepisane w czasie ciąży.

Jest to niezwykle ważne, wraz z wdrożeniem strategii zapobiegania nawrotom w okresie przed- i poporodowym. Wreszcie, rodzina jest problemem; kobieta będzie musiała określić swój krąg wsparcia podczas ciąży i czy istnieje bezpieczne środowisko dla codziennych czynności i odpowiedniej samoopieki.

Ciąża może być przytłaczająca; jednak połączenie ciąży z zaburzeniami związanymi z używaniem opioidów może zwiększyć niepokój i obawy, że matka nie będzie szukała opieki prenatalnej lub nie przepisze odpowiednich leków, aby ciąża była bezpieczna. Model Pozytywnego Kierunku jest wdrażany, aby ciężarna matka mogła bezpiecznie zajść w ciążę i bezpiecznie urodzić dziecko. Model ten składa się z sześciu kompleksowych komponentów:

  • Nawigator, który obejmuje następujących dostawców opieki prenatalnej i postnatalnej dla matek;
  • Dostawca terapii podtrzymującej leczenie opioidami (Assisted Medication Provider) jest wykorzystywany do przepisywania leków, które są bezpieczne dla matki i niemowlęcia podczas ciąży i porodu;
  • Specjalista ds. zdrowia psychicznego / Specjalista ds. zdrowia behawioralnego;
  • Doradca ds. zaburzeń związanych z używaniem substancji;
  • Położnik / Ginekolog; i wreszcie
  • Pediatra.

Powiązane wpisy