Współuzależnienie

rodzina uzależnionegoTrudno jest jednoznacznie określić jakie zależności prowadzą do zjawisk, które pojawiają się w małżeństwach. Tak naprawdę nie można określić, że problemy pochodzą wyłącznie od osoby uzależnionej. Jeśli szuka się mechanizmów funkcjonowania pary, gdzie jest uzależnienie trzeba podejść do tego skrupulatnie. Najczęściej osoba, która ma problem z nałogiem zaczyna tracić kontrolę nad swoim życiem i tym samym nasila się również problem relacji z drugą osobą. Takie problemy w kontaktach będą rosły w momencie rozwoju uzależnienia.

W sytuacji, gdy ktoś zaczyna się zachowywać nieodpowiedzialnie i zaniedbuje swoje obowiązku druga osoba przejmuje ich część. Taki partner chce odpowiadać za całą rodzinę, próbuje być odpowiedzialny w codziennych życiowych sytuacjach, tak by udało się zastąpić tą drugą osobę, która nawaliła ze względu na swoje uzależnienie. Najczęściej również pojawiają się znamiona kontroli nad osoba uzależnioną, próbuje się nią zajmować i pojawiają się podejrzenia. Niestety to problemu nie rozwiązuje tylko dalej prowadzi do unikania rozmów o takim problemie, przyzwalaniu na ten problem i tłumaczeniu z tego problemu. Niestety taka destrukcja będzie się w ten sposób pogłębiać i rosnąć. Dalej okaże się, że życie z takim partnerem będzie praktycznie niemożliwe. Pojawią się zachowania, które ogólnie określa się jako współuzależnienie. Dominują zjawiska związane z nadmierną kontrolą drugiej osoby przy czym nie zajmujemy się już swoimi potrzebami. Takie wytłumaczenia i mechanizmy są najłatwiejsze to zauważania. W rzeczywistości są to jednak tylko pewne założenia i zależności, które mogą prowadzić do współuzależnienia i go wyjaśniać.

rodzina alkoholilkaW takim patologicznym uzależnieniu pojawia się sytuacja, że inne rodzinne problemy całkowicie są negowane i postrzegane jako nieistotne. Rodzina zaczyna zajmować się już tylko i wyłącznie uzależnionym. Gdy pyta się o inne problemy często można słyszeć, że takowe nie istnieją. Dopiero, gdy uda się na jakiś czas pokonać problem alkoholowy zaczną się pojawiać te inne, które rzeczywiście, jednak w takiej rodzinie występują. Wtedy następuje naturalne ich wyłożenie i pojawia się refleksja, że taka rodzina nie ma już tylko i wyłącznie problemu z alkoholem. Najważniejsze wydaje się być wczesne rozpoznanie takiego problemu, gdyż wtedy będzie można skuteczniej działać i uda się ochronić rodzinę przed szkodami jakie mogą się wiązać z uzależnieniami.

Powiązane wpisy