Wyjaśnienie cyklu uzależnienia

W związku z tym, że jest to osoba, która nie jest w stanie utrzymać się na nogach, nie jest w stanie utrzymać się na nogach. Jest on utrwalany przez fizjologiczną, psychologiczną i emocjonalną zależność. Ten cykl uzależnienia trwa bez ograniczeń, dopóki nie nastąpi jakiś rodzaj interwencji (interwencja własna, prawna, rodzinna, itp.). Co to jest cykl uzależnienia? Cykl uzależnienia Badania nad uzależnieniem od narkotyków i alkoholu jasno wykazały, że mózg uzależnionego różni się chemicznie i fizjologicznie od normalnego mózgu. Koncepcja, że uzależnienie jest zaburzeniem neurologicznym, jest kluczowa dla zrozumienia jego rozwoju i procesu zdrowienia. Ostatecznie, w wyniku wewnętrznych zawirowań i konfliktów lub poprzez interwencje z zewnątrz, osoba może próbować zatrzymać cykl uzależnienia i wejść w zdrowszy styl życia zwany powrotem do zdrowia. Może to trwać miesiące, lata lub dziesięciolecia, zanim proces ten doprowadzi osobę na ścieżkę zdrowienia. Osoba uzależniona lub alkoholik może zrozumieć cykl uzależnienia, ale nie będzie w stanie przerwać powtarzania się cyklu, dopóki nie rozwinie w sobie wglądu, by szukać pomocy. Dla niektórych, wejście do organizacji religijnej, grupy samopomocy lub po prostu rozwijanie lepszego sposobu życia może pomóc. Jednak zdecydowana większość uzależnionych wymaga pomocy z zewnątrz od doradców, lekarzy i narkotyków i alkoholu odwyków. Uzależnienie zdefiniowane Uzależnienie jest zdefiniowane jako obsesyjne myślenie i kompulsywne zapotrzebowanie na narkotyki, alkohol, żywność, seks lub cokolwiek, pomimo wynikających z tego negatywnych konsekwencji. Uzależnienie obejmuje rozwój tolerancji w połączeniu z objawami odstawienia. Oprócz tolerancji, osoba uzależniona lub alkoholik będzie doświadczać intensywnego fizycznego głodu narkotyku i emocjonalnej obsesji, aby wziąć alkohol lub narkotyki bez względu na konsekwencje. Uzależnienie rozwija się z czasem i zazwyczaj zaczyna się od nadużywania, przechodząc do nadużywania i w rezultacie do uzależnienia. Nadużywanie Aby złagodzić ból emocjonalny lub fizyczny, dana osoba może eksperymentować z narkotykami lub alkoholem. Może też używać narkotyków lub alkoholu w środowisku społecznym i zdecydować się na ponowne ich użycie, aby się dobrze bawić. Pozbywszy się uczucia dyskomfortu, osoba ta będzie kontynuowała używanie narkotyków lub alkoholu po raz drugi, trzeci i tak dalej. Nadużywanie Wkrótce osoba zwiększa używanie, aby utrzymać pożądane efekty euforii i ucieczki od rzeczywistości. Pierwotne problemy pozostają bez opieki i/lub bez rozwiązania. Jeśli dana osoba nie miała problemów na początku używania, to teraz problemy powstały w wyniku używania. Nową rzeczywistością stają się ciągłe próby zaspokojenia głodu narkotykowego lub alkoholowego. Uzależnienie Dużo czasu i wysiłku poświęca się na zdobycie alkoholu lub narkotyków. Kiedy uzależniony lub alkoholik jest już całkowicie zakorzeniony w cyklu uzależnienia, pojawiają się konsekwencje zdrowotne, finansowe, społeczne i emocjonalne. Osoba uzależniona może po prostu uważać, że miała pecha lub obwiniać za konsekwencje innych, a nie swoje uzależnienie. Narkomania i wpływ alkoholu na mózg Używanie narkotyków i alkoholu zmienia sposób funkcjonowania mózgu i niektórych neuroprzekaźników. Te zmiany w chemii mózgu powodują uzależnienie, tolerancję i objawy odstawienia, które prowadzą do głodu. Neuroprzekaźniki serotonina i dopamina wysyłają wiadomości do mózgu i reszty ciała. Zmieniona chemia mózgu wymaga stałej, powtarzającej się ekspozycji na substancję lub działanie, aby funkcjonować psychologicznie i fizjologicznie. Ta zależność chemiczna prowadzi do tolerancji i objawów odstawienia, dwóch cech charakterystycznych uzależnienia od nadużywania substancji, które najczęściej wymagają profesjonalnie monitorowanego detoksu alkoholowego i narkotykowego. Uzależnienie zmienia chemię mózgu, wpływając na proces myślenia i podejmowania decyzji. Definicja uzależnienia zawiera również silne odniesienia do zaprzeczania, minimalizowania i usprawiedliwiania, z których wszystkie są prymitywnymi wewnętrznymi mechanizmami obronnymi. Po uznaniu uzależnienia, osoba uzależniona może ostatecznie zostać zmuszona do podjęcia decyzji o zaprzestaniu używania substancji chemicznych, przerywając w ten sposób cykl uzależnienia. Nieprawidłowy, uzależniony mózg nie może tolerować takiej decyzji.

Cykl uzależnienia jest potężny, zwykle wymaga zewnętrznych interwencji, które obejmują detoks alkoholowy lub detoks narkotykowy i leczenie uzależnienia od substancji. The Cycle of Addiction The Cycle of Addiction Is Characterized By: Frustracja i wewnętrzny ból, który prowadzi do niepokoju i zapotrzebowania na ulgę w tych objawach Fantazjowanie o używaniu alkoholu i narkotyków lub zachowaniach mających na celu złagodzenie niewygodnych objawów Obsesja na temat używania narkotyków i alkoholu oraz tego, jak będzie wyglądało jego życie po użyciu substancji Angażowanie się w działalność uzależniającą, Utrata kontroli nad zachowaniem Pojawiają się wyrzuty sumienia, poczucie winy i wstydu, które prowadzą do poczucia niezadowolenia Składanie sobie obietnicy lub postanowień o zaprzestaniu zachowania lub używania substancji Po pewnym czasie ból powraca, a osoba uzależniona zaczyna ponownie doświadczać fantazji o używaniu substancji. Ten cykl może się zmieniać w różny sposób. Na przykład osoby używające substancji w dużych ilościach przechodzą przez ten cykl wolniej. Osoby używające substancji codziennie mogą przechodzić przez cykl uzależnienia codziennie lub kilka razy w ciągu dnia. Cykl ten może zostać przerwany w dowolnym momencie, gdy uzależniony lub alkoholik podejmie decyzję lub zostanie zmuszony do uzyskania pomocy. Czasami pojawiające się konsekwencje (prawne, finansowe, medyczne lub społeczne) zmuszają uzależnionego lub alkoholika do zaprzestania używania. Jednak w przypadku braku pomocy z zewnątrz, takiej jak detoks alkoholowy lub narkotykowy, a następnie pomoc w leczeniu uzależnień, nadużywanie substancji lub zachowania uzależniające prawdopodobnie powrócą. Przerwanie cyklu uzależnienia Etapy cyklu uzależnienia mogą być dopasowane do niektórych etapów modelu zmiany zachowania i jego związek z odzysku. Prekontemplacja - osoba uzależniona nie rozważa jeszcze zaprzestania zachowania lub używania substancji. Kontemplacja - osoba uzależniona zaczyna rozważać dokonanie zmiany w zachowaniu. Przygotowanie - osoba uzależniona przygotowuje się psychicznie i ewentualnie fizycznie do dokonania zmiany.

Działanie - osoba uzależniona podjęła działanie, takie jak poszukiwanie leczenia, grup samopomocy lub poradnictwa. Leczenie zostało podjęte i osoba uzależniona przestała używać. Utrzymanie - osoba uzależniona utrzymuje swój nowy styl życia i zachowania, stosując się do programu odwyku. Niestety, nawrót może nastąpić w fazie działania lub utrzymania, co oznacza, że osoba uzależniona lub alkoholik ponownie wchodzi w cykl uzależnienia. Osobowość narkotykowa Osobowość narkotykowa rozwija się w wyniku ciągłego, chronicznego używania. Istnieje typowy zestaw zachowań, które większość uzależnionych lub alkoholików wykazują. Poniższe objawy, traktowane jako całość, są silnymi wskaźnikami uzależnienia. Osobowość narkotykowa może: Mieć wahania nastrojów Być niewiarygodna Być niezdolna do ukończenia projektów Mieć niewyrażone pretensje Być nieuczciwa i okłamywać rodzinę, przyjaciół i pracodawców Izolować się i wycofywać z bliskich.

Pojawiać się w stanie chronicznej depresji Zaczynać okradać rodzinę i przyjaciół Angażować się w ryzykowne zachowania seksualne Prezentować silne, prymitywne mechanizmy obronne (zaprzeczanie, racjonalizacja, minimalizacja, projekcja, usprawiedliwianie, obwinianie) Mieć trudności z płaceniem rachunków Mieć trudności w relacjach międzyludzkich Mieć trudności w relacjach zawodowych lub nie być w stanie utrzymać pracy Angażować się w nielegalne lub niemoralne działania w celu zdobycia narkotyków Programy leczenia uzależnień pomagają przerwać cykl uzależnienia Niektóre programy leczenia uzależnień koncentrują się głównie na duchowej terapii rozmowami, ale bez zajmowania się fizjologią leżącą u podstaw choroby. Wysokiej jakości programy leczenia uzależnień koncentrują się na korygowaniu zaburzeń neurologicznych spowodowanych uzależnieniem od substancji. Poradnictwo psychospołeczne, edukacja w zakresie uzależnień oraz różnorodne terapie, doradztwo, zapobieganie nawrotom i plany opieki po zakończeniu leczenia dają pacjentowi narzędzia, dzięki którym może on pozostać na drodze do wyzdrowienia.

Powiązane wpisy